Hovorí sa, že ak neuspokojíme základné fyziologické potreby, nemôžeme uspokojiť ostatné potreby. U jedla to platí dvojnásobne, teda aspoň u mňa. Prečo sa o tom zmieňujem?